Predavanja

13. april, NEKADA NIJE DOVOLJNO BITI LEKAR – MOJA PRIČA

Cilj: Podizanje svesti i spoznaja da je anksioznost, bes, depresivno stanje razni telesni simptomi nastali usled potisnutih ,,negativnih” emocija-nešto što se dešava svakom od nas i da o tome treba pričati i deliti. Sticanje konkretnog znanja o tome šta su zapravo naše emocije, šta je svest i zašto je bitno biti u polju svesti; šta je nesvesno. O energetskoj anatomiji tela; o procesu prihvatanja sebe nasuprot procesa potiskivanja..
Predavač: dr Nada Marković
Vreme održavanja: 10.30-15.00
Mesto održavanja: Flow centar, Beograd

22. mart 2018. godine, ANTI-STRES RADIONICA

Cilj: Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: dr. Nada Marković, Ministarstvo zdravlja.
Vreme održavanja: 09:00-12:00
Mesto održavanja: sala 223, Palata Srbija, II sprat, istočni ulaz.
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

01. i 04. decembar 2017. godine, ANTI-STRES RADIONICA

Cilj: Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavač: Nada Marković, Ministarstvo zdravlja
Vreme održavanja: 09:00-12:00
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 223
Organizator: Vlada Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima.