Meridijanska terapija se odvija u paketu 3+1(3 konsultacije na 7-10 dana plus jedna besplatna) na 7-10 dana jer jedan aspekt zahteva kontinuirani rad od mesec dana putem tapkanja da bi se oslobodili starog i uvelo novo, tj da bi nešto što je potisnuto prizvali u svesno, prihvatili i izmenili.


Čemu služi meridijanska terapija?

Tapkanje meridijanskih tačaka- tačke kontakta sa meridijanima, od kojih svaki ima odredjenu ulogu u balansiranju odredjene emocije ili stanja izuzetan je metod otpuštanja POTISNUTIH EMOCIJA onih kojih nismo ni svesni, a osećamo se nervozno,besno, tužno.A ne znamo baš zbog čega. Potisnuli smo jer je bilo previše bolno ili su nam rekli da ne smemo da izrazimo ,,negativne emocije”. Kroz proces tapkanja meridijanskih tačaka ulazimo u datu emociju i tapkamo tačke; prizivamo emociju, ulazimo u nju, i pokušavamo ciljanim pitanjima, razgovorom sa sobom i svojim telom u kome su svi odgovori da dodjemo do uzroka neke traume i osećanja. Daljim tapkanjem ulazimo u emociju ili dogadjaj, proživljavamo ga I prihvatamo tu emociju.Osobu koja nas je povredila, ili neki događajprevodimo u suprotnost, reprogamiramo čitav sistem (, čitav dogadjaj).Menjamo sećanje koje imamo vezano za taj dogadjaj ,tako menjamo i emociju koju dugo nosimo, menjamo prošlost. Jer prošlost je samo ono što je u nama - to sećanje, ta emocija. Tako menjamo čitavu vibraciju našeg tela, našeg Sistema. Prihvatamo i otpuštamo staro i iniciramo novo.Tako smo,,odmrznuli „ to što je dugo stajalo u nama I što je blokiralo čitav naš život I potencijale.


Emocije koje smo osetili kao rezultat traume mogu se ,,zaglaviti” u telu. Dok se potpuno ne oslobodimo tih emocija mi ćemo imati telesne reakcije u vidu napetosti, tuge, besa, ljutnje itd pa čak i fizičkog bola.Ono što je toliko moćno u vezi tapkanja je što vam ono omogućava da osetite emocije da osetite bol i da se kroz proces tapkanja povežete sa emocijama i energijom koja se zaglavila u telu. To je proces koji može potrajati.


Naučeni smo da potiskujemo emocije. Kao deci govorili su nam da ne treba da budemo ljuti; kažnjavali su nas zbog napada besa ili ispoljavanja frustracije; tako da smo naučili da progutamo te emocije. Umesto da ispoljimo ljutnju na zdrav način zalažući se za sebe i kažemo kako se osećamo mi smo je potisnuli I time joj dopustili da tinja nesvesno celog života.


Meridijanska terapija nam omogućava da otpustimo te emocije i umesto danas blokiraju, da počnu da nam služe. To znači da više nećemo morati daih potiskujemo nego ćemo tu energiju koja je bila blokirana usmeriti na zdravlje, vitalnost i kreaciju.


O meridijanima

Meridijani su naše energetske niti koje polaze iz energetskih centara; i baš kao što krv struji žilama, tako i naša životna energija struji ovim meridijanima počev od energtskih centara. I kao što je važno da izvorište bude čisto, tako je važno da korito reke takodje bude pročišćeno kako bi energija mogla nesmetano da protiče...
Rad sa meridijanima je na onome što nas najdirektnije povezuje sa našom ličnom energijom. Ovi energetski tokovi treba da budu u pravilnom nizu i kroz njih treba da protiče uravnotežena količina energije. Oni ne treba da nose manje energije nego što je potrebno, ali ne treba ni da budu prepuni da ne bi ceo sistem preplavili. Svi naši meridijani treba da funkcionišu uravnoteženo i u skladu sa osnovnom energijom izvora koji je predstavljen čakrama http://www.nadamarkovic.com/2018/06/11/sta-je-konsultacija-iz-energetske-psihologije/ iz kojih potiču.
Meridijani su dakle,energetski kanali koji transportuju energiju Či u telu. Postoji dvanaest osnovnih, primarnih parnih meridijana u telu čoveka.

 1. meridijan, meridijan bubrega, vreme kada je najakativniji 17h-19h, pristup je ispod ključne kosti
 2. meridijan, trostruki grejač, 21h-23h, pristup izmedju malog i domalog prsta gornjeg dela šake-gamud tačka
 3. meridijian, meridijan jetre, 01-03h, pristup desni medjurebarni prostor u predelu jetre
 4. meridijan, meridijan želuca, 7-9h najaktivniji, tapka se ispod oka
 5. meridijan, meridijan srca, najaktivniji 11-13h, pristup je na vrhu malog prsta
 6. meridijan, meridijan debelog creva, najaktivniji 5h-7h, pristup je sa strane kažiprsta
 7. meridijan, meridijan perikarda, 19-21h, pristup je na srednjem prstu
 8. meridijan, meridijan bešike, 15-17h, pristup na početku obrva
 9. meridijan, meridijan slezine, 9-11h, pristup ispod levog pazuha
 10. meridijan, meridijan žučne kese, 23-01h, pristup na spoljnom uglu oka
 11. meridijan, meridjan pluća, 3-5h, pristupna tačka ja vrh palca
 12. meridijan, meridijan tankog creva, 13-15h, pristupna tačka je unutrašna ivica šake-karate tačka