Bahova cvetna terapija

Anksioznost, strah, bes, nestrpljenje, tuga, sebičnost, preosetljivost, bojažljivost, panika, nesvestica, dominacija, netolerancija, melanholija, inertnost, vrtoglavica, nesvestica, nemogućnost koncentrisanja i fokusiranja, stidljivost, nesigurnost, posesivnost, osećanje krivice i mnoga druga emotivna i mentalna stanja su potpuno pokrivena ovim esencijama... [detaljnije]

Energetska konsultacija: balansiranje energetskih centara

Energetska konsultacija traje sat vremena i obuhvata balansiranje energetskih centara putem

  • esencija
  • energetskih vežbi i vežbi tehnologije svesti
  • frekvencija
  • afirmacija
Na osnovu ciljanog razgovora o Vašim emocijama, mentalnim stanjima, raspoloženjima, osećajima, načinima reagovanja, otkrivamo energetski centar koji nije uravnotežen i koji samim tim narušava ravnotežu čitavog sistema, utičući na naše emocije, našu fiziologiju i naše zdravlje... [detaljnije]

Meridijanska terapija

Svaki problem sa kojim se suočavamo: ograničavajuće uverenje, emocija, traumatski dogadjaj zahteva kontinuirani rad putem tapkanja da bi se oslobodili starog i uvelo novo, tj da bi nešto što je potisnuto prizvali u svesno, prihvatili i izmenili. Tapkanje meridijanskih tačaka- tačke kontakta sa meridijanima, od kojih svaki ima odredjenu ulogu u balansiranju odredjene emocije ili stanja izuzetan je metod otpuštanja POTISNUTIH EMOCIJA onih kojih nismo ni svesni, a osećamo se nervozno,besno, tužno ili imamo već i fizičke simptome u telu. Emocije koje smo osetili kao rezultat traume mogu se ,,zaglaviti” u telu. Dok se potpuno ne oslobodimo tih emocija mi ćemo imati telesne reakcije u vidu napetosti, tuge, besa, ljutnje , fizičkih simptoma i fizičkog bola. ...[detaljnije]

Postoji mogućnost konsultacije i putem skype-a, viber-a uživo kao i putem email-a i chat-a, za one kojima je lakše i koji se osećaju udobnije da komuniciraju pisanim putem.
Grupne konsultacije