Bahova cvetna terapija

Anksioznost, strah, bes, nestrpljenje, tuga, sebičnost, preosetljivost, bojažljivost, panika, nesvestica, dominacija, netolerancija, melanholija, inertnost, vrtoglavica, nesvestica, nemogućnost koncentrisanja i fokusiranja, stidljivost, nesigurnost, posesivnost, osećanje krivice i mnoga druga emotivna i mentalna stanja su potpuno pokrivena ovim esencijama... [detaljnije]

Energetska konsultacija: balansiranje energetskih centara

Energetska konsultacija traje sat vremena i obuhvata balansiranje energetskih centara putem

  • esencija
  • energetskih vežbi i vežbi tehnologije svesti
  • frekvencija
  • afirmacija
Na osnovu ciljanog razgovora o Vašim emocijama, mentalnim stanjima, raspoloženjima, osećajima, načinima reagovanja, otkrivamo energetski centar koji nije uravnotežen i koji samim tim narušava ravnotežu čitavog sistema, utičući na naše emocije, našu fiziologiju i naše zdravlje... [detaljnije]

Meridijanska terapija

Meridijanska terapija se odvija na 7-10 dana. Svaki aspekt/problem sa kojim se suočavamo zahteva kontinuirani rad putem tapkanja da bi se oslobodili starog i uvelo novo, tj da bi nešto što je potisnuto prizvali u svesno, prihvatili i izmenili. Tapkanje meridijanskih tačaka- tačke kontakta sa meridijanima, od kojih svaki ima odredjenu ulogu u balansiranju odredjene emocije ili stanja izuzetan je metod otpuštanja POTISNUTIH EMOCIJA onih kojih nismo ni svesni, a osećamo se nervozno,besno, tužno ili imamo već i fizičke simptome u telu. Emocije koje smo osetili kao rezultat traume mogu se ,,zaglaviti” u telu. Dok se potpuno ne oslobodimo tih emocija mi ćemo imati telesne reakcije u vidu napetosti, tuge, besa, ljutnje , fizičkih simptoma i fizičkog bola. ...[detaljnije]

MOJA PREPORUKA:

1. Konsultacija iz Bahove cvetne terapije u paketu sa tri seanse meridijanske terapije. Podrazumeva konsultaciju iz Bahove cvetne terapije nakon koje dobijate kombinaciju Bahovih cvetnih esencija. Nakon toga, na svakih sedam dana radimo konsultaciju (ukupno 3) iz meridijanske terapije za aspekt, emociju koja nas blokira u tom trenutku jer Bahove kapi ,,poguraju” odredjene emocije i postajemo ih svesniji i spremniji da radimo na njihovoj intergraciji kao i integraciji dogadjaja iz prošlosti koji su ih izazvali. Sve vreme uzimate kombinaciju Bahovih esencija.Na poslednjoj od tri konsultacije iz meridijanske terapije dobijate I novu kombinaciju Bahovih cvetnih esencija jer je dinamika od tri nedelje poželjna dinamika za Bahovu cvetnu terapiju. Nakon svega ovoga možete se odlučiti ponovo za isti paket ili samo Bahovu cvetnu ili meridijansku terapiju, u dogovoru i po preporuci terapeuta.

2. Kombinacija energetske konsultacije u paketu sa tri seanse meridijanske terapije za emocije koje nas blokiraju. Potpuno isti model samo što umesto Bahove cvetne terapije radimo energetsku konsultaciju-balansiranje energetskih centara zajedno sa tri seanse iz meridijanske terapije na sedam dana. Nakon toga možete se odlučiti ponovo za isti model ili samo za kontrolnu energetsku konsultaciju ili samo meridijansku terapiju, u dogovoru i po preporuci terapeuta.