Stručni članci

Da, ja sam terapeut

,,Živeti ono što učiš druge, biti primer toga, to je suština. “ ,,Samo ranjeni iscelitelj može zaista lečiti.” Irv…

0 Shares

Kratko o odnosima

Mi vidimo – primećujemo samo ono što je naše,  ono što je postojalo u našem sećanju, u našem iskustvu. Ono što nij…

0 Shares

O kontroli…

Tamo gde vlada kontrola, gde se kontroliše, kažnjava, opominje, preti, tamo vlada strah. Jer kontrola je uvek posledica …

0 Shares