Stručni članci

Kratko o odnosima

Mi vidimo – primećujemo samo ono što je naše,  ono što je postojalo u našem sećanju, u našem iskustvu. Ono što nij…

0 Shares

O kontroli…

Tamo gde vlada kontrola, gde se kontroliše, kažnjava, opominje, preti, tamo vlada strah. Jer kontrola je uvek posledica …

0 Shares

Strah od samoće

Mnogi ljudi mi govore kako imaju strah od samoće. Nisam mogla a da dublje ne proniknem u ovo osećanje. Od čega zapravo p…

0 Shares